NCIE

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Previous
Next

Մեր մասին

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Նորարարության և Ձեռներեցության Ազգային Կենտրոնը, որը հիմնադրվել է 2009 թվականի ապրիլի 23-ին, նախագծում է բոլոր ռազմավարական գործողությունները՝ առաջ մղելու երկրի նորարարական հատկանիշները:

Չորս մասնաճյուղերով (Գյումրի, Վանաձոր, Հրազդան և Կապան) Հայաստանում՝ ՆՁԱԿ-ը ճանաչվել է որպես գիտատեխնիկական տեղեկատվության համակարգման և միջպետական փոխանակման կենտրոն Հայաստանում և ԱՊՀ երկրներում:

ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

Մեր գլխավոր նպատակն է Հայաստանում զարգացնել ստեղծագործական մակարդակը՝ ապահովելով ներմուծման և արտահանման համակարգումը և վերահսկումը՝ լավագույն գլոբալ փորձին հասնելու համար:

Հայաստանում ինովացիոն
կոհամակարգի զարգացում և
ամրապնդում։

Բիզնեսի համար միասնական բազմաֆունկցիոնալ կենտրոնի ստեղծում և ՓՄՁ-ներին հստակ ուղղություններով և հնարավորություններով խորհրդատվության տրամադրում:

Տեխնոլոգիաների փոխանցման առաջին կառավարական գրասենյակի բացումը՝ կենտրոնացած թվային փոխակերպման ծառայությունների վրա։

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ