NCIE

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ:

ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ծրագրի նպատակը

— Բարձրացնել ՀՀ և ԼՂ տարածքում գործող
ընկերությունների արտադրողականությունը:

Ծրագրի խնդիրը

—Աջակցել ՀՀ և ԼՂ տարածքում գործող
տնտեսվարողներին ներգրավել բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետների:

Ծրագիրն իրագործում է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը:

Փոխհատուցում մինչև 2 000 000 ֏ 

Աշխատավարձի 20-70%

Փոխհատուցում մինչև
2 000 000 ֏ 

Աշխատավարձի 20-70%

Ծրագրի մասնակցության պայմաններ

ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայտատու կարող են լինել այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատանքի են ընդունել վերջին 30
աﬕսներից նվազագույնը 12 աﬕսը արտերկրում բնակված և հայտատու ընկերությունում առնվազն 2 աﬕս
պայմանագրով աշխատած բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների:

Մասնագետների ընտրության և նրանց աշխատավարձերի փոխհատուցման
վճարների չափորոշիչները։

ԿԱՐԳ՝ «1»

Մինչև 20%

Փոխհատուցման չափը կազմում է աշխատավարձի  առավելագունը 20% -ը, սակայն չպետք է գերազանցի մեկ ամսվա  կտրվածքով՝ 1մլն. դրամը և վճարված եկամտահարկը։

Մասնագետը պետք է  լինի ծրագրին մասնակցելու հայտատրման տարում հրապարակված՝ QS համաշխարհային վարկանիշերի ցանկում (QS World University Rankings) ներառված, աշխարհի առաջատար 400 ԲՈՒՀ-երից որևէ մեկի բակալավրիատի կամ մագիստրատուրայի շրջանավարտ,

ԿԱՄ ՝
Մասնագետ, ով ունի ստորև բերված վարկանիշերի ցանկում ներառված, աշխարհի առաջատար ընկերություններից մեկում  աշխատանքի առնվազը՝ 10 տարվա փորձ.
ForbesFortuneHeadHunterNIFTYDowJone,FTSES&PSSECompositeSZSEKOSPIKOSDAQ,BSE SENSEXNSEofIndia
BOVESPAIBrX, ITEL,  NikkeiTOPIXDAXMDAXMOEX Russia.

ԿԱՐԳ՝ «2»

Մինչև 50%

Փոխհատուցման գումարի չափը
կազմում է աշխատավարձի
առավելագույնը 50% -ը, սակայն
չպետք է գերազանցի ﬔկ ամսվա
կտրվածքով՝ 1,5մլն. դրամը:

Ցանկացած համալսարանի գիտական աստիճան ունեցող և 1-ին կարգի չափորոշիչներին համապատասխանող մասնագետը,

ԿԱՄ ՝
«QS World University Rankings 2022»-ում ներառված, աշխարհի լավագույն համալսարաններից մեկի գիտական աստիճան ունեցող մասնագետը:

ԿԱՐԳ «3»

Մինչև 70%

Փոխհատուցման գումարի չափը
կազմում է աշխատավարձի
առավելագույնը 70% -ը, սակայն
չպետք է գերազանցի ﬔկ ամսվա
կտրվածքով՝ 2մլն. դրամը:

 

 Հայաստանի որևէ ԲՈՒՀ-ում դասավանդող և 2-րդ կարգի չափորոշիչներին համապատասխանող մասնագետը:

1

Ծանոթանալ հայտերի ներկայացման E
քննարկման ընթացակարգին

→ Կարող եք ստանալ մեր մասնագետի խորհրդատվությունը 
հեռախոսով  +(374) 10 23-67-74, էլ. փոստով  [email protected] կամ  լրացնել Հետադարձ կապի պատուհանը, և մեր  մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:2

Լրացնել Հայտը, Հայտի 1 և 2
հավելվածները, ինչպես նաև
փաթեթում ներառված այլ
փաստաթղթերը

→ Մեր մասնագետները կօգնեն Ձեզ
Հայտի փաթեթի լրացման հարցում:
Դրա համար անհրաժեշտ է լրացնել
ՀԵտադարձ կապի պատուհանը

3

Հայտի ներկայացման հասցե՝
ք.Երևան, Կոﬕտասի պ., շ. 49/3:

Հայտի դիտարկման ընթացակարգ

● Ծրագրի շրջանակում ստացված հայտերի քննարկում Իրականացնող մարﬓի կողﬕց:

● Հայտում ներկայացված տվյալների վերաբերյալ հարցուﬓերի իրականացում:
Հարցուﬓերի արդյունքների հիման վրա Իրականացնող մարﬓի կողﬕց որոշման կայացում: Դրական որոշման
դեպքում իրազեկում հայտատուին հայտադիմումում նշված էլեկտրոնային հասցեով):

● Իրականացնող մարﬓի E հայտատուի ﬕջեւ Պայմանագրի կնքում՝ վճարված աշխատավարձի E
դրան հավասարեցված այլ վճարումների փոխհատուցման վերաբերյալ :


→ Վերոնշյալ բոլոր ընթացակարգերով անցնելուց հետո, Շահառու ընկերությունը, եռամսյակային կտրվածքով, ստանում է փոխհատուցման գումարը ոչ ուշ, քան
հաշվետու եռամսյակին հաջորդող եռամսյակային առաջին ամսվա 15-ը: 


→ Փոխհատուցումը տրամադրվում է Իրականացնող մարﬓի կողﬕց հայտի հաստատման պահից հետո
ԲՈՈՒՄ-ներին վճարված աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված այլ վճարուﬓերի համար:

Հետադարձ կապ կա

Կարող եք ստանալ ﬔր մասնագետի խորհրդատվությունը
հեռախոսով ՝ +(374) 10 23-67-74,
էլ․փոստով՝ [email protected]
կամ կարող եք լրացնել Հետադարձ կապի պատուհանը, և ﬔր
մասնագետները կապ կհաստատեն Ձեզ հետ:

ԱՌԱՎԵԼ ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ՆԵՐԲԵՌՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ _ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ և ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

error: Content is protected !!