NCIE

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ընդհանուր Տեղեկատվություն

Գիտատեխնիկական գրադարանը դեռևս 1963 թվականին հիմնադրված Հանրապետական գիտատեխնիկական գրադարանի իրավահաջորդն է: 2009 թվականից սկսած գործում է ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն»-ի վարչական կառուցվածքում: Կենտրոնի մասնաճյուղերի գործունեությունը նպատակաուղղված է Կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապակենտրոնացմանը և ընդլայմանը մարզերում` նպաստելով վերջիններիս գիտակրթական և մշակութային միջավայրի համաչափ զարգացմանը,  տեղեկատվական ծածկույթի ընդլայնմանը:

ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է․

error: Content is protected !!