NCIE

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԹԻՄԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

«Մենք բաց ենք տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը՝ նպաստելով երկրում նորարարական գաղափարների առաջմղմանը»։

ՀԱՄԼԵՏ
ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Գործադիր տնօրենի
տեղակալ

ՊԵՏՐՈՍ
ՄԻՇԵԼ

Նորարարության և ձեռներեցության աջակցության կոմերցիոնացման բաժնի փորձագետ

ԴԱՎԻԴ
ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ

Նորարարության և ձեռներեցության աջակցության առաջատար մասնագետ

Vardan1

ՎԱՐԴԱՆ
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Ինովացիոն բաժնի
խորհրդատու

ՎԱՂԻՆԱԿ
ԿՈԲԵԼՅԱՆ

Նորամուծությունների առևտրայնացման և ձեռներեցության աջակցման բաժնի առաջատար մասնագետ

ՀԱՅԿ
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Նորամուծությունների առևտրայնացման և ձեռներեցության աջակցման բաժնի պետ

ԳԱԳԻԿ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

iGorts փորձագետ

ԿԱՍԻԱ
ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ

գործադիր տնօրենի օգնական

Ժասմին
Ղազարյան

Վեբ Ծրագրավորող

Լուսինե
Արզումանյան

Նորամուծությունների
առևտրայնացման և
ձեռներեցության աջակցման
բաժնի փորձագետ

About Petros

I love Armenia very much and look forward to hearing from anyone interested in coming to Armenia to live and work.

May God bless you all.

 Hi everyone, my name’s Peter Mitchell (or Petros as I like to be called in Armenia), and I’m an Australian citizen who’s called Armenia home for the past 8 years. My wife is Armenian, and we decided to leave Australia to see what we could do to help Armenia all those years ago.

My background is in the police and health care sectors, and in mid-2021, I was asked by Hayk Margarian (the newly appointed Director of NCIE) if I’d agree to be the Head of the “Brain Gain concept” in the completely restructured version of NCIE. Despite feeling unworthy of such a position, I humbly accepted his offer and promise to do everything in my power to attract expertise, experience, and world-best practices from diaspora Armenians and non-Armenian professionals to come and help develop our nation.