НЦИП

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Главный специалист по реализации программ государственной поддержки


Проведение телефонных и личных консультаций коммерческих и некоммерческих организаций по процедуре подачи заявок на участие в государственной программе компенсации зарплат, выплаченных высококвалифицированным специалистам...

Скачать PDF-файл

Իրավաբան


«Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ տեխնոլոգիաների փոխանցման գործուն մեխանիզմների ձևավորումն ու ներդնումը, բիզնեսին աջակցության և խորհրդատվության տրամադրումը, գիտատեխնիկական տեղեկատվության և գրադարանային ծառայությունների մատուցումը...

Скачать PDF-файл

Վերջնաժամկետ՝ 08/09/2022

Մարքեթինգի և հաղորդակցության մասնագետ

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է: Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակներն ...

Скачать PDF файл

Վերջնաժամկետ՝ 08/09/2022

Assistant to the CEO

Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության «Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը (այսուհետ՝ Կազմակերպություն) իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է: Կազմակերպության գործունեության հիմնական նպատակներն են՝ տեխնոլոգիաների փոխանցման գործուն մեխանիզմների...

Скачать PDF файл

Спасибо за Ваш интерес,
но мы не принимаем заявки в настоящее время

Вы можете вернуться позже или подписаться на нас в Linkedin!

error: Content is protected !!