NCIE

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԲԱՑ Է

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին աշխատավարձի և աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների ծախսերի փոխհատուցում

Ո՞Ր ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

Կազմակերպություններ, որտեղ աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ովքեր վերջին 30 (երեսուն) ամիսների ընթացքում առնվազն 12 (տասներկու) ամիսը ապրել են արտերկրում

IMAGE 2022-09-04 21:49:51
Top 400 QS World
University Rankings

Բակալավրի աստիճան Մագիստրոսի աստիճան

Մինչև 20% ծախսեր Ամսական մինչև 1 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:58
Գիտական աստիճան

Ծախսերի մինչև 50%-ը
Ամսական մինչև 1,5 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:56
10 տարվա աշխատանքային փորձ

Մինչև 20% ծախսեր
Ամսական մինչև 1 մլն դրամ

Համալսարանի դասախոս

Ծախսերի մինչև 70%-ը
Ամսական մինչև 2 մլն դրամ

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին աշխատավարձի և աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների ծախսերի փոխհատուցում

Ո՞Ր ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

Կազմակերպություններ, որտեղ աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ովքեր վերջին 30 (երեսուն) ամիսների ընթացքում առնվազն 12 (տասներկու) ամիսը ապրել են արտերկրում

IMAGE 2022-09-04 21:49:51
Top 400 QS World
University Rankings

Բակալավրի աստիճան Մագիստրոսի աստիճան

Մինչև 20% ծախսեր Ամսական մինչև 1 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:58
Գիտական աստիճան

Ծախսերի մինչև 50%-ը
Ամսական մինչև 1,5 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:56
10 տարվա աշխատանքային փորձ

Մինչև 20% ծախսեր
Ամսական մինչև 1 մլն դրամ

Համալսարանի դասախոս

Ծախսերի մինչև 70%-ը
Ամսական մինչև 2 մլն դրամ

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին աշխատավարձի և աշխատավարձին հավասարեցված վճարումների ծախսերի փոխհատուցում

Ո՞Ր ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԴԻՄԵԼ

Կազմակերպություններ, որտեղ աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ովքեր վերջին 30 (երեսուն) ամիսների ընթացքում առնվազն 12 (տասներկու) ամիսը ապրել են արտերկրում

IMAGE 2022-09-04 21:49:51

Top 400 QS World
University Rankings

Բակալավրի աստիճան Մագիստրոսի աստիճան

Մինչև 20% ծախսեր Ամսական մինչև 1 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:58

Գիտական աստիճան

Ծախսերի մինչև 50%-ը
Ամսական մինչև 1,5 մլն դրամ

IMAGE 2022-09-04 21:49:56

10 տարվա աշխատանքային փորձ

Մինչև 20% ծախսեր
Ամսական մինչև 1 մլն դրամ


Համալսարանի դասախոս

Ծախսերի մինչև 70%-ը
Ամսական մինչև 2 մլն դրամ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԻՄԵԼ

Հայտի ներկայացման և քննարկման կարգը

Փաստաթղթերի դիմումի ձևերը

Ֆայլեր ներբեռնելու համար